Racens tyre maj 2020

Generelt har vi et højt niveau indenfor Holstein med mange forskellige afstamninger og profiler. Kendetegnede går det igen ved alle tyrene, at skal du vær en del af ”gamet”, så skal du have et y-indeks på 120 eller derover.

Fire gange om året kører NAV den store avlsværdivurdering, nemlig februar, maj, august og november. Disse fire kørsler inkluderer opdaterede fænotypiske og genomiske data. Imellem de fire kørsler afvikles 8 mindre kørsler som udelukkende inkluderer opdaterede genomiske data.

Næppe har udbuddet af tyre med et højt NTM været så stort som ved denne kørsel. Mere end 50 tyre har et NTM på + 33 eller mere. At Holstein verden er international, fremgår tydeligt af den aktuelle top 50 liste. Godt 40 % af tyrene er udenlandsk ejede tyre med et nordisk NTM. For de resterende tyre som er Viking Gentics tyre, stammer godt 25 % fra udenlandske landmænd. Samlet set betyder det så, at 56 % af Top 50 tyrene stammer udenfor Norden.

Men på førstepladsen har vi en dansk født tyr. VH Nader (Norland x VH Ramis) ligger lunt i toppen med et imponerende NTM på + 44. Tyren stammer fra Vagn Kristensen, Stoholm. Et kik bag i afstamningen går tilbage til en anden kendt tyr, idet mormor kommer fra Kim Fagerlin og mor til VH Don Red. Udover en spændende og lidt anderledes afstamning med en fransk tyr som far, så udmærker tyren sig med høje fedt og protein procenter og i hele taget en stærk profil for alle egenskaber. Han passer godt til små og klejne køer. Trods sin unge alder så er der allerede sæd til rådighed, så han bliver sikkert en efterspurgt herre. Næste tyr på listen er den tyskfødte VH Stool (Skywalker x Pledge). Også en spændende tyr uden de større skavanker. Ligesom VH Nader tyder det på at han giver store og stærke køer, men VH Stooll ligger tillige også flot til når det gælder malkeorganer. Ellers finder vi flere VH tyre i toppen, som alle ligger med NTM på + 38. De kompletterer alle hinanden meget godt, både hvad angår afstamning, men også med styrker på forskellige egenskaber. Så det burde være en let opgave at finde en række tyre som dækker dine behov. Indimellem de bedste danske tyre finder vi også to importtyre, hvor den ene, Helix særligt imponerer. Med et NTM på+ 38 baseret på såvel mange udenlandske døtre og genomiske data, så er det ganske imponerende at denne 5 år gamle tyr kan konkurrere med de unge tyre på 12-15 måneder gamle. Som alle andre, så er Helix ikke nogen komplet tyr, så være opmærksom på at kombinere ham med køer der har en god yversundhed, men ellers er tyren meget let anvendt.

De bedste pollede tyre begynder også at kunne blande sig i toppen. De to Hotspot sønner VH Harry P (MTM + 37) og Hilmar P (NTM + 34) gør det godt. Især VH Harry P har en flot og meget let anvendt profil. De genomiske avlsværdital indikerer måske de er noget på det jævne, men bemærk hans flotte Y-indeks på 130 og holdbarhed på 118. VH Hilmar P er måske et lidt stærke bud når det gælder de eksteriørmæssige egenskaber idet han skulle give nogle gode malkeorganer og stærke ben, så han er absolut også et godt bud. At tiden flyver afsted, er et godt eksempel med Monty P, en tidligere meget anvendt pollet tyr. Det synes ikke længe siden at han blev flittigt brugt. Men nu har den første datter allerede kælvet, så kvægavlen går virkelig hurtig.

Sidste år ved denne tid lå VH Growny (VH Goleen x Rodgers) en klar etter med et NTM på + 41, men er ikke længere blandt de 50 bedste. Denne sidste kørsel har været lidt hård ved tyren, idet han er faldet 5 NTM-enheder, særligt pga. fald i Y-indeks og yversundhed, men med et NTM på + 32 ligger han stadig godt. Af andre lidt ældre tyre så ligger tyrene Builder P, Shero Hotspot P, VH Bahrain og VH

Alberta stadig godt til, hvilket i sig selv er imponerende i denne tid hvor den genomiske udvikling er så stærk.

Af udenlandske tyre nævnte jeg før Helix med et NTM på + 38. Tyren Skyboy (Skywalker x Imax) ligger også flot med et NTM på + 41. Hvor Helix ligger højt i mange andre lande, så er det ikke helt tilfældet for Skyboy, hvilket kun kan betyde at hans profil netop passer til det nordiske avlsmål. Ellers er der blandt de udenlandske flere tyre som gør det godt. Flere af disse har været på listen har været omtalt tidligere, mens hollandske Marco med et NTM på + 36 er et nyere bekendtskab. Hans avlsværdital for malkbarhed og temperament kunne være bedre, så nogle vil nok holde sig lidt tilbage.

>> Link til aktuelle tal

Afkomsbedømte tyre

Med et plus på 6 NTM-enheder så rykker VH Bosman fra Søren Ernst Madsen, Tirsvad virkelig fremad og ligger nu nr. 1 over listen af afkomsbedømte døtre med flotte + 36 i NTM. Det skyldes en stor fremgang i Y-indekset med hele 9 enheder i fht. sidste avlsværdivurdering. Der indgår nu mere end 4.000 døtre i hans indekser. Tyrens største skavank er malkeorganerne, så det bør der tages højde for når han anvendes. VH Oggy har flere gange ligget blandt de bedste, men han har nogle skavanker omkring krop og lemmer samt lav malketid, så han finder næppe ny anvendelse. VH Bernell ligger stadig godt til. Han ligger flot nr. 1 over afkoms-bedømte tyre i Holland, så du bør nok overveje at bruge ham igen, hvis du ikke allerede har gjort det. Hollandske Allstar har vi nævnte tidligere. Han ligger stadig stabilt og lunt i svinget med et NTM på + 29, mens VH Manfolk har fået et hak i tuden, i det han er faldet med 5 NTM enheder til aktuelle NTM på + 30. Det skyldes især lavere avlsværdital for en række af de bløde egenskaber såsom frugtbarhed, klov- og generel sundhed, så han får fremover næppe den store bevågenhed. Hvis du skulle savne yderligere en afkomsbedømt tyr, så kunne VH Broback være en mulighed. Denne tyr er, måske sammen med Allstar, Danmarks bedste allround tyr efter Balisto, idet han ligger godt og stabilt med et NTM på + 28 baseret på mere end 4.700 døtre.

Harry P (Hotspot P x Jetset) er pt. den højst rangerede pollet tyr i Danmark med et NTM på + 37. Hans flotte profil betyder sikkert at han vil blive anvendt flittigt.