EHRC // WHFF


World Holstein Friesian Federation (WHFF)

WHFF overordnede hensigt er at forbedre, udvikle og markedsføre Holstein racen.

Siden 1964 har Holstein eksperter og ansatte med relation til Holstein mødtes hvert fjerde år for at drøfte avlsrelaterede spørgsmål omkring den sortbrogede race. Ved verdens kongressen i 1992 etableres WHFF som organisation.

WHFF har bla. til formål at harmonisere tekniske og administrative opgaver til gavn for Holstein racen herunder udveksling af informationer der har betydning for Holstein. Derudover har WHFF en vigtig koordinerende rolle i
relation til en række øvrige internationale organisationer såsom Interbull, ICAR osv. 

Nuværende President er hollænderen Jos Buiting og vicepræsident Ann Louise Carson, Canada. Læs mere her >>

Europæisk Holstein and Red Holstein Confederation (EHRC) 

I 1966 blev den europæiske Holstein forening etableret af 9 europæiske lande, herunder Danmark.
Siden er der kommet yderligere lande til, så i dag består EHRC af 29 medlemmer.

EHRC overordnede formål er at forbedre, udvikle og markedsføre Holstein og rød Holstein gennem et tæt
samarbejde med officiel godkendte Holstein stambogsforeninger.

Derudover arbejder EHRC for:

Udveksling af informationer der kan have interesse for medlemmerne
Harmonisering af tekniske og organisatoriske temaer
Fremme udveksling af avlsmateriale landene imellem
Stimulere udveksling af data landene imellem
Samarbejde med andre avlsorganisationer og internationale organisationer
EHRC afholder hvert 3./ 4. år en europæisk konference. Sidste gang i september 2017 i Ungarn.

Næste gang 2021 i Irland. Læs mere her >>