Dyrskuer

Få overblik over årets dyrskuer


Fjerritslev 21.maj
Roskild 27. - 29. maj
Gl. Estrup  28. & 29. maj
Limvig 28.maj
Det Sønderjyske Dyrskue 3. & 4. juni
Hobro 4. juni
Thy-Mors Dyrskue 11. juni
Hjørring 17. & 18.juni
Det Fynske Dyrskue 17. - 19. juni
Horsens 18 & 19. juni
Løgstør 18. juni
Landsskuet 30. juni - 2. juli
Ribe 29. juli
Aulum 13. august
Kimbrerskuet 7. & 8. oktober
Agromek 30. november