Aktiviteter


Avlsforeningen Dansk Holstein varetager mange forskellige typer af opgaver. Dette kan være opgaver af mere interesseskabende karakter såsom udstillinger, showmandship for ungdommen, studieture, auktioner o.lign, men også opgaver af mere kvægfaglig karakter der vedrører racens avlsmål, prioritering af avlsindeks, samt aktiviteter der med til at fremme den almindelige interesse for avl. Endelig kan foreningen medvirke med salg af avlsdyr samt eksport af avlsdyr til andre lande.

Ungdom

Landsskuet

Dyrskuer

Årsmøde

Aftenmøde

Lokale aktiviteter