Privatlivspolitik


Avlsforeningen Dansk Holstein er paraplyorganisation for de regionale Dansk Holstein foreninger i Danmark.  

Dansk Holstein har til formål at fremme interessen og forståelsen for avl hos brugere af Dansk Holstein, herunder at fastlægge racens overordnede avlsmål, samt at repræsentere racen i internationale avlsorganisationer tilknyttet avlen med Holstein Friesian. 

Avlsforeningen Dansk Holstein er racens øverste organ med hensyn til beslutning af avlsmål, prioritering af avlsværdiindeks samt avlernes repræsentant i forhandlinger vedrørende fastsættelse egenskaber i det overordnede avlsmål. Dansk Holstein repræsenterer Holstein-brugerne overfor faglige spørgsmål vedrørende udvikling, gennemførelse og beregningen af avlsopgaver indenfor Dansk Kvæg.  Dansk Holstein kan medvirke ved organisering og gennemførelse af udstillinger, samt medvirke ved markedsføring af racen.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dansk Holstein (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger. 

1. Dataansvarlig

Avlsforeningen Dansk Holstein
CVR-nummer: 62415010
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

2. Kontakt

Kontaktperson: Torben Lund

​Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 8740 5249 eller via e-mail til info@danskholstein.dk

3. Levering af vores ydelser

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Aktiviteter med henblik på avlsfremme

Vi behandler i visse tilfælde almindelige personoplysninger i forbindelse med avlsfaglige aktiviteter. Behandlingen af personoplysninger sker typisk som led i vores behandling af avlsværdivurderinger fra specifikke dyr og besætninger til statistiske formål. 

​I de enkeltstående tilfælde hvor vi offentliggør personoplysninger, der er knyttet til oplysninger om specifikke dyr eller besætninger (for eksempel ved offentliggørelse af hitlister i foreningens medlemsblad) sker dette altid på baggrund af et skriftligt samtykke fra besætningsejeren.

 Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.f (Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse…), hvor den legitime interesse er at udføre aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

 Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.a i persondataforordningen, (Den registrerede har givet samtykke til behandling...).

Rådgivning og konsulentydelser

Vi hjælper i visse tilfælde vores medlemmer med rådgivning for eksempel i forbindelse med at gennemføre en konkret handel med dyr.

​Når vi medvirker til en handel af dyr, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vore systemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du repræsenterer sælger eller køber eller er tilknyttet en eventuel samarbejdspart, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv eller fra den part, som du repræsenterer. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig. 

​Når vi leverer rådgivning eller konsulentydelser behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i... ). 

Medlemsadministration

Vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med administration af foreningen, herunder ajourføring af medlemslister, afholdelse af møder og valg til bestyrelse og udvalg, administration af medlemskontingent m.v.

Vi behandler også almindelige personoplysninger i forbindelse med afholdelse af faglige eller sociale arrangementer, kurser og øvrige møder, udsendelse af medlemsblad og nyhedsbreve samt i forbindelse med løbende sagsbehandling og henvendelser til foreningen.

​I forbindelse med administration af løn, honorar eller andre betalinger, behandler vi CPR-nummer.

De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den organisation eller virksomhed, som du er medlem i eller som du repræsenterer. 

 Vi deler almindelige personoplysninger med regionale Dansk Holstein foreninger for at sikre den bedst mulige service i dine relationer til os. Derudover videregiver vi personoplysninger til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), hvis vi har en retlig forpligtelse til det.

 Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...). 

​Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse…), hvor den legitime interesse er at kommunikere omkring medlemsaktiviteter og – tilbud, herunder at administrere faglige medlemsaktiviteter og udsende evalueringsskemaer mv.

 Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er art. 6.1.c i persondataforordningen (Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse…), da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
 • Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt lignende oplysninger, der bruges til identificering.
 • Almindelige personoplysninger: Medlemsoplysninger. Vi registrerer ind- og udmeldelsesdato, status (aktiv, passiv, ungdom), oplysninger om medlemmers varetagelse af tillids- eller erhvervsposter, deltagelse i faglige arrangementer. Eventuelt tilhørsforhold til regional avlsforening.
 • Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler i visse tilfælde pas, kørekort eller lignende oplysninger, der kan bruges som legitimation.
 • Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Bankkontooplysninger til betaling og opkrævning af kontingenter, salg af merchandise o.lign. 
 • Almindelige personoplysninger: Besætnings- og dyredata. Vi indsamler ydelsesoplysninger (kg mælk, % fedt og % protein), kåringsoplysninger for krop, lemmer, malkeorganer og helhed samt avlsindeksoplysninger til udvælgelse af tyrekalve og tyremødre
   

5. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • ​Direkte fra dig
 • Regionale Dansk Holstein foreninger.
 • Leverandører eller avlsrådgivere, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed, f. eks RYK og SEGES
 • Offentlige erhvervsregistre, f.eks. CHR.
 • Øvrige offentligt tilgængelige kilder.
   

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Regionale avlsforeninger.
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger når de ikke længere kræves for at kunne gennemføre vores faglige / sociale aktiviteter. Dog kan vi opbevare oplysninger i den periode, som vi kan blive mødt med fra lovgivningen (fx bogføringsloven) eller hvis der findes andet sagligt formål med opbevaringen. 

Vi opbevarer oplysninger (gennemsnitstal, i anonymiseret form) baseret på medlemmers oplysninger, samt analyser / statistik og lignende, så længe det vurderes, at det kan have en historisk værdi til vurdering og analyse af den genetiske udvikling til fremme af avlsarbejdet for Dansk Holstein. 

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
   

9. Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller hvis der sker ændringer af de behandlinger, vi foretager.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.danskholstein.dk