Resultater fra kåring


Kåring af sine køer giver et overblik over hvordan ser besætningen ud. Når ens køer bliver kåret sker det via en lineære registrering som omfatter 21 egenskaber. De 21 egenskaber bliver vurderet på en skala fra 1 til 9, hvor 1 og 9 er udtryk for egenskabernes biologiske yderpunkter.

For at kunne vurdere koens bedømmelse i forhold til avlsmålet, er der for hver egenskab fastlagt et optimum. Optimum er den bedømmelse/karakter, som bliver givet til koen, der opfylder Holsteins avlsmål. Egenskaberne har forskelligt optimum - nogle egenskaber har det ene biologiske yderpunkt som optimum, mens andre egenskaber har et intermediært optimum. 

Karakterne sammenvejes efter endt bedømmelse i 4 samlet karakterer - krop, lemmer, malkeorganer og helhed

Lær om kåring

Tilmelding til kåring

Kåringsresultater 2023

Kåringsgennemsnit på 1. kalvskøer på besætningsniveau 

Højt kåret  Holstein køer 2023