Fonden for Avlsforeningen Dansk Holstein og Th. Årup.


Fonden yder støtte til følgende formål:

Til projekter vedrørende forskning og analyser, primært indenfor malkekvæg med henblik på avl for øget sundhed og velfærd, sygdomsbekæmpelse, bevarelse af mælkekvalitet samt sikring af fremtidig mælkeproduktion o.lign.
 
Som økonomisk støtte til videreuddannelse fortrinsvis i form at studieophold i udlandet.
 
Støtte til studieophold tildeles fortrinsvis personer, der har afsluttet eksamen som agronom eller lignede universitetsuddannelse samt til jordbrugsteknolog, som ønsker at supplere deres viden i relation til avlsarbejdet med Dansk Holstein og/eller personer, der ønsker at udforske et særligt emne af betydning for Dansk Holstein i Danmark. 

Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 

  • 1. Februar
  • 1. September.

Ansøgning med beskrivelse af til hvilket formål der søges støtte inkl. budget fremsendes til info@danskholstein.dk