Avlsforum


Dansk Holstein Avlsforum består af repræsentanter valgt på de
lokale avlsforeningers årsmøde og er foreningen Dansk Holstein øverste myndighed og bestemmer derfor foreningens overordnede retningslinjer. Der er pt. 72 medlemmer (holstein) og 5 medlemmer fra (Rød Holstein) af avlsforum som alle er valgt for en to årig periode. 

Avlsforrum mødes som regel 2 gange årligt og drøfter avlsrelaterede spørgsmål vedrørende Dansk Holstein såsom avlsmål, udvikling indenfor racen, kåring, dyrskuer m.m. samt formidler de lokale medlemmers synspunkter vedrørende avl videre til Avlsforeningen Dansk Holstein.