Bovi Denmark laver overskud igen

For 6. år i træk kan Bovi Denmark udbetale efterbetaling til alle landmænd, som har solgt kvier til firmaet det forgange år. I år bliver beløbet hævet fra kr. 200 til kr. 300,- pr kvie – i alt 3 millioner bliver udbetalt den kommende tid fra Bovi-Denmark til danske landmænd. Da året startede så udsigterne ikke så gode ud med henblik af afsætning til udlandet. Men ting kan hurtigt forandre sig i denne verden – da stilhed pludselig blev vendt til stor efterspørgsel efter kvier med dansk genetik. Aldrig før har Bovi-Danmark omsat så mange dyr for danske landmænd i alt 10.000 kvier har været igennem Bovi-Danmark. Dette kan kun lade sig gøre ved danske landmænd har overskud af kvier og samtidig har Bovi-Denmark formået at lave gode aftale med kunder i udlandet. Så alt i alt en win-win situation for alle.  

 

Bovi Denmark har man fået lavet nogen stalde som man nemt og effektivt kan passe kvierne, derudover er staldene indrettet så man let kan lave en eksport på mange kvier på relativt kort tid fra man starter til lastbilerne er klar til afgang til udlandet

Ud over de 10.000 kvier som er gået til udlandet er omsat 1.500 køer primært til en samarbejdspartner i Polen. De 1.500 køer som eksporteres handles som dag til dag forretning og derved er det ikke en overskudsforening, Bestyrelsen bag Bovi-Denmark finder derfor ikke grundlag til at sælgere af disse skal have del i efterbetalingen.

 

Bovi-Danmark er meget opmærksom  på der altid skal være god dyretik lige fra dyrene forlader sælges stald til dyrene ender i forskellige stalde rundt i verden. Kritiker af lange dyrtransporter skulle have lov at se hvor godt dyrene som BoviDenmark eksporterer har det hele vejen uanset, hvor lang transporten er. Kvierne der er omsat det seneste år er primært gået til følgende lande:  

  

Bovi-Denmark har de seneste 6 år i alt udbetalt 19 mio. i efterbetaling til danske landmænd