Nyt medlemsblad på gaden

Første nummer af medlemsbladet Dansk Holstein 2023 er på vej ud til medlemmerne

Kig her