Hvilke køer runder 100.000 kg EKM mælk

Tidligere kunne du se i medlemsbladet hvilke Holstein køer der har rundet milepælen med en produktion på mere end 100.000 kg EKM - disse lister er flyttet til her på hjemmesiden, da vi efterhånden har mange køer som runder denne samlet produktion. 

Se her