Fonden for
Avlsforeningen Dansk Holstein
og Th. Årup.

Fonden yder støtte til følgende formål:

  • Til projekter vedrørende forskning og analyser, primært indenfor malkekvæg med henblik på avl for øget sundhed og velfærd, sygdomsbekæmpelse, bevarelse af mælkekvalitet samt sikring af fremtidig mælkeproduktion o.lign.
     

  • Som økonomisk støtte til videreuddannelse fortrinsvis i form at studieophold i udlandet.
     

  • Støtte til studieophold tildeles fortrinsvis personer, der har afsluttet eksamen som agronom eller lignede universitetsuddannelse samt til jordbrugsteknolog, som ønsker at supplere deres viden i relation til avlsarbejdet med Dansk Holstein og/eller personer, der ønsker at udforske et særligt emne af betydning for Dansk Holstein i Danmark. 

Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 1.februar og 1. september.

Ansøgning med beskrivelse af til hvilket formål der søges støtte inkl. budget fremsendes til danskholstein@seges.dk