Avlsforum
Dansk Holstein Avlsforum består af repræsentanter valgt på de
lokale avlsforeningers årsmøde og er foreningen Dansk Holstein øverste myndighed og bestemmer derfor foreningens overordnede retningslinjer. Der er pt. 72 medlemmer (holstein) og 5 medlemmer fra (Rød Holstein) af avlsforum som alle er valgt for en to årig periode. 

Avlsforrum mødes som regel 2 gange årligt og drøfter avlsrelaterede spørgsmål vedrørende Dansk Holstein såsom avlsmål, udvikling indenfor racen, kåring, dyrskuer m.m. samt formidler de lokale medlemmers synspunkter vedrørende avl videre til Avlsforeningen Dansk Holstein.  

Dagsorden november 2021 >>

Afregningssystemet for slagtekalve i DMS >>

Nye koncepter indenfor produktion af oksekød >>

                                                                                                                                                                                          

Avlsforum dagsorden virtuelt møde feb 2021 >>

Avlsforum bilag feb 2021 >>

Avl efter sunde klove >>

                                                                                                                                                                                          

Avlsforum dagsorden feb 2020 >>

Bilag Avlsforum feb 2020 >>

                                                                                                                                                                                         

Avlsforum dagsorden marts 2019 >>

Beretning ved formand Kristian Nielsen >>

Gennemgang af regnskab, ændringer i NTM ved Torben Lund >>

Fodereffektivitet ved Rasmus Stephansen, SEGES >>

                                                                                                                                                                                           

Avlsforum dagsorden marts 2018 >>

Nr. 1 Nøgletal >>

Nr. 2 NTM >>

Nr. 3. Håndtering af Holdbarhed >>

                                                                                                                                                                                           

Bilag November 2017: 

Nr. 1 >>

Nr. 2 >>

Nr. 3 >>

Avlsforums medlemmer 2019 -2021 >>