Avlsteori


Der findes rigtig megen information om kvægavl verden over. Det er umuligt for os at kunne rumme det hele, men vi vil tilstræbe at samle artikler m.m. fra tid til anden som vi vurderer, kan være af interesse for vores medlemmer.

Det reviderede NTM – en opsummering af ændringer og effekter

Produktionsvilkår og priser har ændret sig markant siden NTM først blev lanceret i 2008. Derfor er NTM blevet revideret, så det bedre afspejler de produktionsvilkår og priser, som vil være gældende de næste 10 år.

 

Download her

Vores avlsmål skal revideres

Bliv klogere på forudsætningerne ved beregning af avlsværdital for Holstein.

 

Download her

Sammenhæng mellem sikkerhed og tyrens avlsværdital

Denne beskriver hvorledes avlsværditallene forandrer sig i takt med der kommer flere informationer med

 

Download her

En højt kåret, sund og frugtbar ko har højere livstidsydelse

I en dansk undersøgelse er der undersøgt sammenhængen mellem eksteriør og livstidsydelse opgjort i kg fedt + protein og betydningen af andre egenskaber på livstidsydelsen.

 

Download her