Nye forandringer ved beregning af RZG

I forbindelse med offentliggørelsen af de nye tyske avlsværdital 2. april 2019, har flere af tyrene ændret sig mere i forhold til andre. Udover at den årlige baseændring, (typisk 3-4 enheder i RZG), så er beregningen af RZG ændret således at vægtningen mellem fedt og protein ændret fra 1:4 til 1:2.

Det forventes at 80% af tyrene vil ændre sig +/- 0-2 RZG-enheder i fht. før. Som noget nyt vil ca. 150.000 genomisk testede køer indgå i beregningerne. Denne massive tilgang af data til basen kan betyde at den samlede ændring bliver væsentligt større end de +/- 0-2 enheder. Samtidigt offentliggøres der 6 nye avlsværdital: RZ-Mastitis, RZ-Klauen (klovsundhed), RZ-Repro (repro lidelser), RZ-metabol (ketose o.lign), RZ-Gesund og RZ-Fit (Ungdyroverlevelse). RZ-Gesund er et samlet indeks for de førnævnte første fire egenskaber. Det oplyses at i løbet af 2019 vil disse nye sundhedsindekser bliver implementeret i beregningen af RZG. Det forventes ikke at få den helt stor indflydelse, idet avlsværditallene celletal (RZS), døtrefrugtbarhed (RZR) og holdbarhed (RZN) allerede i dag er en del af avlsstrategien og beregningen af RZG.

Den samlede ændring er 3,4 RZG-enheder, heraf stammer de 2,6 RZG enheder fra selve baseændringen, mens de sidste 0,8 RZG-enheder skyldes de nye justeringer.

Link til tyske avlsværdital >>

Link til international tal >>