Dansk Holstein aftenmøde 2019.

Traditionen tro havde vi samlet interesserede Holstein kvægbrugere til aftenmøde i forbindelse med kvægkongressen.

Det er altid en udfordring at finde emner / ideer som alle finder interessante. I år havde vi forsøgt at berøre emner af lidt forskellig karakter. Og med mere end 300 deltagere til nogle af aftenens emner, så havde vi åbenbart lykkedes med den mission. Vi spændte også vidt nemlig fra at belyse effekten af genomisk testede dyr til et dybere indblik i VikingGenetics arbejde og Holstein avlsmål samt til et frisk pust fra 3 unge brugere af Holstein og deres syn på racens muligheder og udfordringer. Det var interessant at høre hvorledes de 3 unge mennesker, med vidt forskellig baggrund, netop finder Holstein racen interessant at arbejde med, men også høre hvilke egenskaber de ville prioritere fremadrettet. Holstein blev fremhævet for flere gode egenskaber, men der var også en løftet pegefinger til at vi ikke skulle hvile på laurbærrene, men fortsat arbejde for egenskaber som gode malkeorganer, sunde køer, gode procenter i mælken og ikke større køer. Flere mente også, at en egenskab af polledhed vil få endnu større betydning, ikke mindst også i relation til hvorledes fremtidens forbrugere vil se på kvægbruget.

Se dias fra de 3 sessioner >>

Malte Ebbesen, Susanne og Anders Just og Thomas Johansen havde interessante

betragtninger om Holstein som fremtidens race.

Fra sessionen om at genomisk selektion på staldgangen virker

Direktør Rex Clausager gav et godt indblik i hvordan VikingGenetics står rustet til fremtidens udfordringer.