Racens tyre august 2018

August kørslen viser en stor variation i tyrenes afstamninger. Det er af stor værdi at have såvel høje indekser som en varieret afstamning.

De to tyre VH River og VH Roswell holder flot deres avlsværdital godt hjulpet af faderen Reflector flotte avlsværdital, der nu mere er baseret på en række nordiske døtre. De to Viking tyre udmærker sig på en række egenskaber, herunder gode malkeorganer. De to tyre var de mest anvendte sidste år, så i søgen efter andre tyre der ligeledes giver gode malkeorganer findes flere gode alternativer. VH Karibik (Kingman og Beladi) med et avlsværdital på 131 for malkeorganer ligger i den absolutte top og fuldt på højde med VH River. Trods et formodet indeks på 86 for malketid så bør denne tyr anvendes, også set i lyset af de mange gode egenskaber og den lidt anden afstamning. Tyrene VH Barista (VH Broback x VH Gizmo) med et NTM + 35, VH Snake (Sniper x Commander) NTM + 33 og VH Beluga (VH Broback x VH Clement) NTM + 32 er også tre gode alternativer hvis du har særlig fokus på malkeorganer. VH Snake er måske den eneste Sniper søn i Norden og med et tysk RZG på 155 kunne godt tænkes også at være interessant for det tyske marked, da det pt. er den højest rangerede Sniper søn i Tyskland.

Sidste gange omtalte jeg kort VH Don Red fra Kim Fagerlin, Vammen. Bag denne tyr ligger der blandt andet et meget højt Y-indeks på 124, hvilket er meget højt for en rødbroget tyr. Han er den bedst placerede tyr af alle danske tyre efterfulgt af VH Ramsey, NTM + 37. VH Ramsey er en meget tidlig VH River søn på en Penley-kvie. En tyr uden egentlig nogle svagheder, så han bliver en let anvendt tyr. Tyren er blot et år gammel så det varer nok lidt endnu inden der findes sæd til rådighed. Det samme gør sig gældende for de to efterfølgende tyre VH Raymond (VH Raffi x Nilson) og VH Bronski (VH Brook x VH Gant). I venten på at disse tre tyre vil være til rådighed, bør fokus derfor være rettet på følgende tyre: VH Bagder, VH Barista og VH Bahrain.

Ellers er der på listen over genomiske tyre en række tyske tyre som ligger godt til. Hotspot P med et NTM på + 37 er kommet ned i en mere fornuftig pris (landmandspris kr. 225,-), så mon ikke flere vil begynde at bruge tyren? De to Battlecry sønner Barkeeper og Baltic ligger også fortsat højt til.

Link til aktuelle tal >>

Afkomsbedømte tyre

Listen over afkomsbedømte tyre toppes stadig suverænt af Balisto med et NTM på + 34. VH Cosmo dukkede op på listen sidste gang over afkomsprøvede tyre. Han ligger stadig godt til i toppen (+ 30 NTM), selvom tyren er faldet 2 NTM enheder siden sidst, hvilket bla. skyldes et fald i Y-indeks på 5 enheder i forhold til sidst. I dag kommer døtrene efter de enkelte tyre meget koncentreret, hvorfor vi må forvente at se disse typer af udsving i starten, indtil vi har et tilstrækkeligt stort antal døtre fordelt ud over laktationen. Med mere end 7.800 døtre der indgår VH Clark avlsværdital, så må vi forvente at tyren har fundet sit endelige leje med et NTM på +26. VH Clark er mange gange blevet fremhævet for sit høje indeks for klovsundhed, men bemærk også hans imponerende avlsværdital på 132 for døtrefrugtbarhed. Det betyder bla. , at VH Clark reducerer antallet af dage fra første til sidste inseminering med knap 15 dage. Det er da til at tage at føle på… Sammen med VH Booth så har Viking Genetics netop nu tre meget stærke afkomsbedømte tyre.

Link til aktuelle tal - Afkomsbedømte tyre

VH Don Red – Nordens højst rangerede tyr. Tyren ser ud til at have det meste i en pakke: høj ydelse, gode lemmer og malkeorganer samt gode sekundære brugsegenskaber.