Forandringer ved beregning af RZG, April 2018

Flere har sikkert bemærket, at i forbindelse med offentliggørelsen af de nye tyske avlsværdital pr. april 2018, at flere at tyrene har ændret sig mere i forhold til tidligere. Udover at den årlige baseændring som altid kommer ved indeksberegningen i april (reduktion typisk med 3-4 enheder i RZG), så er beregningsmetoderne optimeret for følgende egenskaber: Holdbarhed (RZN), døtrefrugtbarhed (RZR) og kælvningsindeks (RZKm).

Vægtningen af de enkelte egenskaber i RZG er ikke forandret, men da korrelationerne mellem de gamle indeks og nye indeks ikke er ens, så betyder det at flere af tyrene er blevet rangeret anderledes. For eksempel så er korrelationen mellem det gamle og nye indeks for holdbarhed blot 0,86. Det betyder at flere af tyrene rangeres væsentlig anderledes end tidligere hvilket så også får en effekt på tyrens RZG.

Tyske indekser >>

Den nye tyske toptyr Bestday med RZG 161 (Bestboss x Bjørnholm Balisto Candy) - Moderen Bjørnholm Balisto Candy er født hos Bjørnholm I/S, Agerskov, og solgt på en auktion i VOST for år tilbage.