Avlsforumsmøde med fokus på eksteriør og kåring


Vores avlsmål

Avlsforeningen fornemmeste opgave er at varetage medlemmernes ønsker vedrørende det fremtidige avlsmål. Vi skal lytte til alle medlemmers ønsker og ideer de må have om fremtiden. Vi er en broget skare af mange forskellige typer besætninger og med mange forskellige ønsker til hvorledes Dansk Holstein koen skal se ud. Overordnet har vi dog det samme mål, nemlig at være med til at skabe en Holstein ko der giver den størst mulige økonomiske afkast/fremgang til den enkelte landmand, og her er NTM et glimrende redskab. Ingenting er dog statisk hvorfor der fra tid til anden er behov for at stoppe op og tilpasse avlsmålet så det tilgodeser den størst mulige del af vores medlemmer. Avlsforeningen vil således i 2017 og 2018 forsøge løbende at afholde række aktiviteter, hvor vi vil berøre vores avlsmål og sikre at vi løbende holder en processen kørende frem til at NAV – Nordisk avlsvurdering – skal implementere de nye justeringer. Da det ikke kun er i Danmark vi skal blive enige om den fremtidige kurs, men også Sverige og Finland, må vi nok forvente at vi kommer et stykke ind i 2018 inden der foreligger et endeligt forslag til nye økonomiske vægte, som alle tre lande kan tilslutte sig.

Eksteriør og kåring

I dagens NTM indgår der 14 egenskaber og det vil virke uoverskueligt og overvældende at drøfte alle egenskaber samtidigt, hvorfor avlsforeningen havde besluttet som et forsøg på at gøre det første spæde skridt at på dette avlsforum have fokus på eksteriør og kåring. Med årligt knap ca. 70.000 eksteriør bedømmelser så gør en stor gruppe landmænd brug af kåring, hvorfor dagens indlæg omhandlede hvad man får ud af at kåre sine køer, vurdering af den genetiske fremgang og hvilke resultater det giver.