Primære opgave


Som en landsdækkende interesseorganisation for Dansk Holstein varetager avlsforeningen en række opgaver af forskellig karakter.  ​

Avlsforeningens primære opgaver er skitseret nedenfor:

 • Fastsættelse af racens avlsmål
 • Afholdelse af avlsfaglige møder såsom avlsforum, aftenmøde m.m.
 • Arbejde generelt for styrket avlsinteresse for Dansk Holstein (lokalt, m.m.)
 • Afholdelse af Årsmøde
 • Planlægning & afvikling af nationale skuer
 • Uddannelse af dyrskuedommere
 • Arbejde med ungdomsforeningerne
 • Interesseskabende aktiviteter med markedsføring på internet og diverse sociale medier
 • Markedsføring/salg af Holstein avlsdyr internationalt
 • Markedsføring i form af medlemsbladet Dansk Holstein
 • Varetage Dansk Holsteins interesser i internationale interessegrupper
 • Arrangere internationale faglige studieture for medlemmerne
 • Afvikling af auktioner – avlsdyr