Gå tilbage

Racens tyre maj 2022

Kombinationen af digitale medier, hyppige nye avlsværdital og det store udbud af genomiske tyre betyder det kan være rigtig svært at bevare overblikket. Næsten dagligt bombarderes vi med materiale om nye tyre. I Holstein verden er udbuddet af tyre overvældende og det går rigtig stærkt. Så det er ikke noget at sige til, at det kan være svært at holde fokus. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du så er bevidst om dit avlsmål og hvorhen du vil med din besætning. NTM er vores nordiske avlsmål, udviklet og fastlagt af danske, svenske og finske landmænd. Derfor vil NTM være din naturlige guideline til hvilke tyre du skal fokusere på, men bag NTM finder du mere end 40 del-indekser, hvorfor to tyre med samme NTM ikke nødvendigvis har samme profil. Det er her dine krav til fremtidens malkeko, i netop din besætning, kan betyde at du vælger en anden tyr fremfor din nabo. Men så længe du vælger tyre der ligger blandt de bedste, så bevæger du dig i den rigtige retning.

Genomiske tyre

På Avlsforeningen Dansk Holstein hjemmeside kan du til enhver tid finde de aktuelle hitlister i en række lande. Du skal blot aktivere linket længst nede på foreningens hjemmeside. I april måned var det landene i Italien, Holland, Tyskland og Nordamerika som kom med nye avlsværdital og nu her i maj måned var turen kommet til det Danmark. Listen toppes fortsat af VH Swish med +44 i NTM. Denne svenskfødte tyr holder stædigt ved og ligger således blot 3 NTM-enheder lavere end da han kom på banen for et år siden (svarende til den genetiske udvikling). Hele 31 tyre (heraf blot 5 udenlandske tyre) ligger med et NTM på +35 eller mere, så hvis du bruger NTM som dit eneste selektionsgrundlag, så er det vel her du skal have dit fokus i første omgang og finde ud af hvilke tyre du vil bruge. Derimod begynder du at sætte diverse krav til nogle af delindekserne, så skal du til at begynde at revurdere hvad din nedre grænse for NTM så skal være. Det giver en lille søgning på NAV hjemmeside et godt eksempel på. Sætter du således grænsen til at være tyre med malkeorganer på 110 eller mere, så er blot 1/3 af de oprindelig 31 tyre tilbage, og sætter du ligeledes krav til at pattelængde og -tykkelse skal være 100 eller derover, jamen så står du tilbage med 2 tyre ud de oprindeligt 31 tyre, nemlig VH Cooley med et NTM på + 36 og VH Filman, ligeledes med et NTM på +36. Dette eksempel illustrerer på udmærket vis, at jo flere enkelt krav du sætter til dine tyre, jo mere realistisk må du også være mht. hvilken nedre grænse for hvilket NTM du kan acceptere. VH Colley nævnte jeg også sidste år ved denne tid. Han er måske vores bedste VH Crown søn i Danmark og holder indtil videre tallene fint, hvilket nok skyldes faderens spændende udvikling (se længere nede).

Et nærmere kig ned ad listen viser der er mange tyre med et højt ydelsespotentiale. Blandt de 40 højst rangerede tyre på NTM findes der ingen tyre som har et Y-indeks der er under 120. Det er svært at frem-hæve nogen tyre frem for andre, men alligevel vil jeg lige nævne VH Skills (Superfly x NoPeZekon), der udover lidt anderledes afstamning, ligger med en flot NTM på +37 og gør det også godt i Tyskland med et RZG på 157. Skulle give døtre med meget mælk, og generelt set ikke mange skavanker. Vær dog opmærksom på at ikke bruge ham på køer med rette haser.

Tyren Peak Rainow er en tyr har international bevågenhed og anvendes som tyrefar i flere lande. Han er efter den amerikanske tyr AltaZazzle. En tyr som gør det godt på flere landes ranglister. Rainow er tilgænge-lig i Danmark og med et NTM på +40 og med høje indekser i mange andre lande, bla. Tyskland (RZG 162) og Holland (NVI 349). Skulle give store køer med megen kropskapacitet, tendens til kroge ben og tilfredsstillende malkeorganer. Fremgang for kg mælk med gode % i mælken.

Pollede tyre

Det er stadig i Europa vi finder det største udbud når det gælder pollede tyre, selvom amerikanerne også så småt er begyndt at røre på sig. På listen over afkomsprøvede tyre i USA finder vi Luster P (Zipit P x Kingboy), med en placering blandt de 20 bedste for de afkomsprøvede tyre, hvilket er nyt. Men på nordiske plan kan Luster P ikke helt følge trop, idet hans nyeste NTM er på +10. Det skyldes blandt andet hans lave avlsværdital for yversundhed på 82. Ærgerligt, fordi han har lidt anden afstamning og et stærkt eksteriør, men lad os lige slå lidt koldt vand i blodet og vente og se hvad der sker med hans avlsværdital det næste ½ års tid.

Men som sagt er det i Europa vi finder det største udbud. I Tyskland ser vi med spænding på at den flittig anvendte Solitair P der begynder at komme med døtre. Indtil videre blot 38 døtre indgår i hans tyske april-indeks, så mon ikke vi skal vente et ½-1 år mere inden vi dømmer ham ”inde eller ude”. Netop nu har han et RZG på 145. En anden flittig anvendt tyr, som tyrefar, er Hotspot P. I dag med over 1.000 døtre i sit tyske avlsværdital og nu med et RZG på 126. Han ligger pt. med et dansk NTM på +15. I forhold til hans oprindelige avlsværdital så skuffer han lidt, men igen, han er trods alt kun godt 5 år gammel, så vi skal have lidt tålmodighed inden vi har facitlisten. Giver nogle eksteriørmæssige gode køer med gode malkeorganer, dog med en klar tendens til rette haser. Men begge tyre illustrerer bare vigtigheden af at ikke lægge ”alle æg i en kurv”, men bruge en bred vifte af genomiske tyre. Der vil nemlig altid være nogle tyre som overrasker, såvel negativt som positivt.

Der findes flere pollede tyre i Tyskland og Holland, men de fleste har svært ved at komme op på det NTM-niveau de fleste fra VikingGenetics har netop nu. Men det udelukker naturligvis ikke fra at der kan være nogle interessante tyre at anvende fra andre lande, da det kan være de udmærker sig på nogle andre egenskaber du vægter højere.

Men højeste homozygotiske tyre netop nu, er en ny tyr ved navn VH Neil PP. En Nippon søn ud af en VH Monty P. Altså en lidt ny afstamning, især når det drejer sig om Nippon (Nippon gør det i øvrigt også godt i Holland med flere pollede sønner). VH Neil PP har et NTM på +32 og overordnet en rigtig fin profil. Rigtig gode malkeorganer, flot sundhedsprofil. Du bør dog være opmærksom på pattetykkelse og -længde, da han ligger noget under racegennemsnit. Han er en meget ung tyr, men de første doser skulle være på vej. VH Sage PP med et NTM på +30 kunne også være en mulighed. Knap så god eksteriørprofil som VH Neil PP, men så til gengæld 8 Y-indeks enheder højere. VH Sage har en lidt anden afstamning, idet Stick PP er far, så det kan også være en god anledning til at anvende ham.

Jeg ved at det kan være tillokkende at anvende PP tyre, fordi man så en gang for alle får afkom der er pollede, men lad nu være med at være fristet af det og tillæg den enkelt egenskab for stor betydning.

Kvaliteten på de homozygotiske pollede tyre er hastigt stigende. Der er dog stadig et stykke op til de heterozygotiske pollede tyre. Således er der 27 heterozygotiske tyre der har et NTM på +25 eller mere, mens det tilsvarende antal blot er 5 ved de homozygotiske. Husk værdien af en NTM-enhed er 75 kr, så jeg kan kun opfordre til at lade fornuften råde og ikke gå for meget på kompromis med NTM. Blandt det store udbud af heterozygotiske tyre, så er det svært at fremhæve nogen frem fra andre. Vil kun opfordre til at gå bag om de overordnede egenskaber for eksteriør og vælg så de tyre hvis profil passer bedst til dine køer/besætning. Vil måske lige nævne en tyr som VH Misty P (VH Mario P x VH Roxy), som på mange måder kunne være en interessant tyr, især til de lidt store køer, da han ikke giver så høje køer. Bemærk også den lidt anderledes afstamning. Han er fortsat ganske ung, så det kan godt være det varer et par måneder endnu inden der er sæd til rådighed.

De første VH Crown døtre er begyndt at malke. Spændende at følge hvordan det kommer at påvirke denne tyrs avlsværdital.

Afkomsprøvede tyre

Et kig ned over de afkomsprøvede tyre giver ofte et godt indtryk af hvor står vi og hvilke afstamninger har gjort det bedst. De afkomsprøvede tyre er ligesom facitlisten. Tidligere kunne listerne være præget af enkelte fædre til tyrene, men det er ligesom ikke længere tilfældet. De tider hvor vi talte om dominans af enkelte afstamninger gælder ikke længere. Det er et resultat af, at alle tyrefædre i dag er genomiske og dermed har vi også en større variation.

I Nordamerika er det tyre som Renegade, Pursuit og Charl der ligger i toppen, men også enkelt andre som ikke tidligere har været så meget i søgelyset. Men det er helt som forventet. Et godt eksempel herpå er nummer et på listen, Lionel, en Frazzled søn. Han lå inden sin afkomsbedømmelse, på 2.719 i TPI og ligger nu klar etter med 3.172 i TPI, men som alle andre tyre, så giver han også nogle egenskaber hvor man skal passe på. I øvrigt er det blot to afkomsbedømte tyre som ligger med et 3.000 TPI eller mere. Hos de genomiske tyre er der mere end 200 tyre som har et TPI på 3.000 eller mere.

I Tyskland toppes listen af den amerikanske tyr Topshot, en Supershot søn, med et RZG på 155, men ellers er det en del Superhero sønner af finde på listen. Desværre for første gang finder vi ingen danske tyre blandt de 50 bedste afkomsbedømte tyre i Tyskland. Så kan vi til gengælde glæde os over at i Holland holder vores egen VH Bernell stædigt fast i sin position og ligger flot på en delt første plads i Holland med et NVI på +329.

At det går stærkt og til tider rigtig stærkt, ser vi når vi kigger på VH Crown. I en alder af blot 4 år og 4 måneder gammel så har vi allerede 622 døtre der indgår i hans Y-indeks og 103 eksteriørbedømte døtre. Hans NTM udvikler sig i den rigtige retning, idet han er steget med 4-enheder siden sidst og ligger nu på +26. Stigningen skyldes især fremgang for ydelse og yversundhed. Det er stadig for tidligt at konkludere noget endeligt om VH Crown’s NTM, men det er trods alt en positiv udvikling. Syd for grænsen, i Tyskland, har VH Crown haft en langt større indflydelse end i Danmark med over 20 positive sønner, så måske bliver VH Crown vores nye ”comeback kid”. Det bliver i hvert fald spændende at følge den næste tid.

En anden tyr hvor vi derimod nok kan konkludere at hans avlsværdital ikke ændrer sig så meget mere, og som ligger på et fint niveau og derfor bør have mere omtale, er VH Hotman (VH Highway x VH Boggie). Denne sønderjyske tyr fra Martin Hansen, Røde kro ligger stabilt på NTM med +27 og holder faktisk tallene rigtig flot i fht. hans oprindelige indekser. Det er dejligt at se, navnlig også i lyset af han var den mest hyppigt anvendte tyr i Holstein i 2018/2019 med mere en 40.000 insemineringer. Han giver høje køer, anelse krogede ben, tilfredsstillende yver, som især er højt ansat. Eneste minus er hans avlsværdital for ungdyroverlevelse på 88. Desværre et VH Hotman slagtet, men igen, det er dejligt at han holder tallene, navnlig set i lyset af hans udbredte anvendelse.

Det ikke kun i udlandet at vi ser nogle spændende Supershot sønner, men også her i Danmark findes der nogen udenlandske Supershot sønner med fornuftige NTM, nemlig Moonglow (+33) og Seville (+25). Men en tyr som jeg gerne vil omtale, er ABS Medley (Yoder x Balisto), og det er fordi, at foruden et fornuftigt NTM på +25, så giver han døtre med kropsprofil som jeg tror tiltaler mange Holstein kvægbrugere. Køer af middel størrelse, men med en god kropsdybde og -bredde. Se figur 1. Det er ikke ofte at vi ser en sådan kropsprofil, så mon ikke det kan være med til at give tyren en renæssance? Vær dog opmærksom på at han kan give lidt rette haser (avlsværdital 90). Endelig kan jeg ikke lade være med at omtale Balisto. I en alder af 10 år så holder han stadig flotte +24 i NTM. Det er imponerende i denne genomiske tidsalder.

Figur 1. Amerikanske ABS Medley giver døtre med en kropsprofil som sikkert tiltaler mange.

ABS Medley datter, JK Eder Evalyn 1 stående i Holland.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at gå videre bag om alle de mange indekser fra ind- og udland, så vil jeg gerne henvise til forsiden på Dansk Holstein hjemmeside. Længst nede i en af de fire rosetter finder du et link til alle diverse hitlister rundt om i verden. Så fremover når du leder efter udenlandske avlsværdital, så har du nu samlet sted alle indekser fra Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, USA, Canada, Schweiz og England. Så det er bare at gå i gang. God læselyst.

Se listerne med alle tyre

Tekst: Torben Lund, Chefkonsulent, Avlsforeningen Dansk Holstein