Avlsteori
Der findes rigtig megen information om kvægavl verden over. Det er umuligt for os at kunne rumme det hele, men vi vil tilstræbe at samle artikler m.m. fra tid til anden som vi vurderer, kan være af interesse for vores medlemmer.

Skulle du have gode ideer til denne menu side, så er du altid velkommen til at kontakte os på info@danskholstein.dk

Det reviderede NTM – en opsummering af ændringer og effekter

Tilpasset til fremtiden
Produktionsvilkår og priser har ændret sig markant siden NTM først blev lanceret i 2008. Derfor er NTM blevet revideret, så det bedre afspejler de produktionsvilkår og priser, som vil være gældende de næste 10 år. Nogle af de ændrede forudsætninger er eksempelvis den øgede økonomisk værdi af fedt og protein i mælken og udbredelsen af sundhedsaftaler, der betyder, at landmanden selv må behandle hans dyr for en række sygdomme, hvilket sænker omkostningerne til dyrlæge.

 

I de seneste år har der været øget fokus på at nedbringe udskiftningsprocenten. Det har resulteret i et væsentlig fald, og i fremtiden er det forventet, at den vil falde yderligere. Når udskiftnings-procenten falder, betyder det også, at gennemsnitsalderen i besætningen vil stige. Der vil altså i fremtiden være flere ældre køer i forhold til tidligere. 

 

En anden stor ændring har været brugen af kønssorteret sæd og kødkvægssæd, som er i stærk vækst. Kønssorteret sæd anvendes til de bedste hundyr og kødkvægssæd til de ringeste. Dette sikrer, at de bedste gener kommer videre til næste generation hurtigst muligt, og en merpris opnås for kødkvægs-kalven fra de ringeste køer. Alle disse ændringer og mange flere er blevet inddraget i det reviderede NTM.

Vores avlsmål skal revideres

Bliv klogere på forudsætningerne ved beregning af avlsværdital for Holstein.

27 Nov 2017

Sammenhæng mellem sikkerhed og tyrens avlsværdital

Denne beskriver hvorledes avlsværditallene forandrer sig i takt med der kommer flere informationer med

27 Sep 2017

En højt kåret, sund og frugtbar ko har højere livstidsydelse

I en dansk undersøgelse er der undersøgt sammenhængen mellem eksteriør og livstidsydelse opgjort i kg fedt + protein og betydningen af andre egenskaber på livstidsydelsen.

Please reload