Ansvar for
Som en landsdækkende interesseorganisation for Dansk Holstein varetager avlsforeningen en række opgaver af forskellig karakter.  

Avlsforeningens primære opgaver er skitseret nedenfor:

 • Fastsættelse af racens avlsmål

 • Afholdelse af avlsfaglige møder såsom avlsforum, aftenmøde m.m.

 • Arbejde generelt for styrket avlsinteresse for Dansk Holstein (lokalt, m.m.)

 • Afholdelse af Årsmøde

 • Planlægning & afvikling af nationale skuer

 • Uddannelse af dyrskuedommere

 • Arbejde med ungdomsforeningerne

 • Interesseskabende aktiviteter med markedsføring på internet og diverse sociale medier

 • Markedsføring/salg af Holstein avlsdyr internationalt

 • Markedsføring i form af medlemsbladet Dansk Holstein

 • Varetage Dansk Holsteins interesser i internationale interessegrupper

 • Arrangere internationale faglige studieture for medlemmerne

 • Afvikling af auktioner – avlsdyr