WHFF/EHRC

WHFF logo

World Holstein Friesian Federation

Siden sidste efterår ved verdenskongressen for World Holstein Friesian Federation (=WHFF) har Danmark også haft sæde i denne ”paraplyorganisation” med regionale områder som Europa, Amerika, Oceanien og Asien som medlemmer. Det betyder, at Danmark og Norden samt de interesser vi har for Holstein kan høres helt til top i organisationerne. VI arbejder ihærdigt på at få WHFF til at fungere lige så godt som EHRC.

Siden sidste efterår ved verdenskongressen for World Holstein Friesian Federation (=WHFF) har Danmark også haft sæde i denne ”paraplyorganisation” med regionale områder som Europa, Amerika, Oceanien og Asien som medlemmer. Det betyder, at Danmark og Norden samt de interesser vi har for Holstein kan høres helt til top i organisationerne. VI arbejder ihærdigt på at få WHFF til at fungere lige så godt som EHRC.

Med den nye ledelse er der besluttet mere åbenhed og udadvendthed, og Egbert Feddersen, Tyskland, som præsident og David Hewitt, UK, som sekretær vil få manges opbakning til dette. En nyhed er foruden en omlægning af hjemmesiden også et nyhedsbrev, der tænkes udsendt 2-3 gange årligt – bl.a. som information om beslutninger på møderne.

Se WHFF's nyhedsbreve her.

EHRC logo

Europæisk Konference

I samme uge som Landsskuet var der konference i European Holstein and Red Holstein Confederation (=EHRC) i Istanbul, Tyrkiet. Vi havde en begrænset delegation fra Danmark med landskonsulent og desuden Gert Pedersen Aamand som speaker. Gert fortalte om det nordiske total indeks NTM og ideerne og tallene bag, og det faldt godt i tråd med nogle ønsker til holdbarhed, som flere speakere var inde på. Desuden overtog Gert præsentationen af indlægget fra Jehan Ettama, Foulum, der p.g.a sygdom måtte blive hjemme. Dette indlæg var baseret på økonomiske beregninger for anvendelse af kønssorteret sæd.

Hele konferencen fik et godt forløb, om end lidt dyr at deltage i, men der er en god kortpånd mellem de europæiske lande. Generalforsamlingen afsluttedes med valg af Committeen, og her har de 4 største lande automatisk sæde: Frankrig, Tyskland, Holland og Italien. Til de sidste 4 pladser var der for første gang i mange år valg, idet der var opstillet 5 lande: Danmark, UK, Ungarn, Spanien og Tyrkiet. Ved afstemningen var der klart mandat til de 4 førstnævnte lande til at fortsætte i komitéen.

Læs mere om konferencens program samt andre forhold her.