Links

Medlemmer af Avlsforeningen Dansk Holstein

VikingDanmark

Semex Danmark

Sædfirmaer

VikingGenetics, www.vikinggenetics.dk
Skånesemin, www.skanesemin.se
ABS, www.absglobal.com
Dansk ABS, www.danskabs.dk
BREEDnCARE Danmark, www.breedncare.dk
Alta Genetics, www.altagenetics.com
Semex, www.semex.com
Semex Danmark, www.semex.net
WWS, www.wwsires.com

Key Genetics, www.keygenetics.dk

Semen and Cattle

 

Danske eksportfirmaer

Bovi-Denmark, Kolding, www.bovi-denmark.dk
VikingGenetics, www.vikinggenetics.com

Holsteinforeninger

ANAFI, Italien, www.anafi.it
CRV, Holland, www.cr-delta.nl
Deutscher Holstein Verband, Tyskland, www.holstein-dhv.de
Holstein UK, www.holstein-uk.org
Spain Holstein, www.conafe.com
FABA (Avlsorganisation), Finland, www.faba.fi
GENO (Avlsorganisation), Norge, www.geno.no
Holstein Association, Canada, www.holstein.ca
Holstein Association, USA, www.holsteinusa.com
Prim Holstein, Frankrig, www.primholstein.com
Svensk Holstein, www.svenskholstein.se

Europæisk Holstein, www.euholsteins.com

World Holstein Friesian Federation, www.whff.info
New Zealand Holstein Friesian Ass., www.nzholstein.org.nz

 

Andre organisationer m.v.

SEGES, www.seges.dk
Landbrugsinfo, www.landbrugsinfo.dk
RYK - Registrering og ydelseskontrol, www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK
Landmanden.dk, www.landmanden.dk
Dansk JordbrugsForskning, www.agrsci.dk
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, www.life.ku.dk
EAAP, www.eaap.org
Kvægforskning, www.kvaegforskning.dk
Landsskuet, Herning, www.landsskuet.dk
aAa, www.aAaWeeks.com

Beregningscentre

NAV, www.nordicebv.info
Australian Dairy Improvement Center, www.adhis.com.au
Beregningscenter Verden, Tyskland, www.vit.de
Canadian Dairy Network, Canada, www.cdn.ca
GENO (Avlsorganisation), Norge, www.geno.no
Interbull, www.interbull.slu.se
Internationale avlsværdital, www.dairybulls.com

Holstein Tidsskrifter

Holstein International, www.holsteininternational.com
Holstein World, USA, www.dairybusiness.com
Milchrind (Kvægavlstidsskrift),Tyskland, www.milchrind.de